kalvKort om Charolais

Rasen har sitt utspring i Charolais-Brionnais-området midt i Frankrike, og har blitt omtalt så langt tilbake som år 878. Charolaisfeet var opprinnelig utviklet som trekkdyr, noe som resulterte i at rasen er stor av vekst med mye muskler, spesielt i rygg og lår.

På 1700-tallet Ble rasen brukt både som arbeidsdyr og kjøttfe. Fra det 20. hundreåret har feet blitt avla for kjøttet. Charolais ble introdusert i Norge tidlig på 1960-tallet, og er nå den mest populære kjøttferasen her i landet. Charolais er en kjøttferase, og blir altså ikke brukt til mjølkeproduksjon. Rasen har likevel gode melkeegenskaper og gir gode ammekyr.

Rasen er lys av farge, nesten rent hvit, men andre fargevarianter finnes også. Viktige egenskaper er stor tilvekst og høyt opptak av grovfôr. Rasen blir ofte brukt til kryssavl med andre raser, blant annet NRF (Norsk Rødt Fe). Charolais er kjent for å gi godt avkom når det blir krysset med andre raser av kjøttfe, spesielt angus- og herefordfe.

Oksane veier opp til 1.200 kg, og kyrne opp til 900 kg. Charolaisfeet har godt gemytt, er utpreget flokkdyr og tar til seg det meste av føden mens de går ute på beite med kalv. Feet nytter kulturlandskapet godt og holdet det også åpen fordi denne produksjonen er utstrakt.

SISTE NYTT:

06.02.17: Oksene og kvigene som er aktuelle for salg i vår vokser og blir fine. Det blir kåring av dyrene i uke 8.

Kvigene blir satt på med egen okse som egner seg til kviger, stamboknummer 60501. Vi har brukt oksen i to år på kviger og alle kalvingene har gått fint. Kvigene er salgsklare til høsten.

Ku / kviger til salgs:

Luna av Lauvstad

Født: 19.02.16
Far: Felix av Finsrud

Les pBevis her

Line av Lauvstad

Født: 19.02.16
Far: Felix av Finsrud

Les pBevis her

Liv av Lauvstad

Født: 19.02.16
Far: Fat Lane av Veistad

Les pBevis her

Lilli av Lauvstad

Født: 28.02.16
Far: JGC Indiana 3806

Les pBevis her

Lara av Lauvstad

Født: 02.03.16
Far: Felix av Finsrud

Les pBevis her

Liza Minelli av Lauvstad

Født: 05.03.16
Far: Jakob av Bakke

Les pBevis her

Laila av Lauvstad

Født: 20.04.16
Far: Jakob av Bakke

Les pBevis her