FOLKET PÅ GÅRDEN

Vi som bor på Lauvstad er Kjetil, Ellen, Sindre, Martin, Geir og Ola Bergan. Her har vi bodd siden 2005, men det hele startet allerede i 1996. Da dro moren og faren til Ellen, Åse og Arne Hamre, på visning på gården Lauvstad som var til salgs. De be­stemte seg for at de ville prøve noe nytt og slo til, kjøpte inn sju charolaiskuer og var så i gang som bønder. Kjetil så muligheten, fridde til dattera og det ble låvebryllup sam­me høst. Vi er begge to lærere i tillegg til bønder. Ellen jobber 100 % på ungdoms­skolen, mens Kjetil har 80 % lærerjobb på en barneskole i nærheten.

Vi har omkring 30 kalvinger i året med kalvingsstart i januar og vi forer opp alle kalvene. Vi inseminerer det vi ønsker å inseminere før beiteslipp og har to flotte charolaisokser som tar seg av resten. Avl er veldig spennende og vi bruker mye tid på å finne gode kombinasjoner. Målet er å få best mulige mordyr og de beste kalvene på alle måter. Vi har også stort fokus på å få rolige dyr som er vant til å bli håndtert. Helt fra første dag er vi mye sammen med kalven. Vi har to driftsbygninger med til sammen fire avdelinger slik at vi får delt opp beset­ningen på en hensiktsmessig måte. Vi har forholdsvis gamle bygninger der alle dyra går på talle. Drømmen er å bygge en ny driftsbygning der alt er mer moderne. Tomta er nesten klar så vi får se hvordan det utvikler seg.

Kjetil slår og pakker alt foret og halmen selv. Vi leier mye jord i bygda, til sammen 850 mål, med beite og jorder. Han presser også mye for andre, så våren og sommeren er hektisk. Det passer derfor meget godt å være lærer om sommeren. Heldigvis har vi Åse boende rett i nærheten. Hun er et uni­kum og står for all gjerding, tilsyn med dyra når vi er på jobb, middag og barnepass. Uten henne ville det vært vanskelig åjobbe så mye utenfor gården.

Vi har også i år en kandidat på Staur. Vi har tidligere hatt med okser som har fått gode resultater. Det er spennende å følge med på, og fint å være en del av det norske avlsarbeidet.

Kjetil Bergan

Kjetil Bergan

Bonde/lærer

På dagtid tre dager i uken jobber Kjetil som lærer på en barneskole i nærheten. På kveldene og de dagene han ikke er lærer er han bonde. Han trives i traktoren og blant dyra og det var tidlig drømmen å kunne drive med gårdsarbeid.

Ellen Bergan

Ellen Bergan

Bonde / Lærer

Ellen jobber som lærer på ungdomsskolen i Drangedal i tillegg til å være aktivt med i gårdsdriften. Hun liker godt å lese oksekatalogen og studere avlsindekser på okser og kuer. Hvem som insemineres med hva er det hun som styrer.

Sindre Bergan

Sindre Bergan

Sønn og student

Sindre går nå i andre klasse på videregående i Bø, toppidrett langrenn. Sommerstid løper han, går på rulleski, sykler og alt av aktiviteter. På vinteren er det ski for alle penga.

Martin Bergan

Martin Bergan

Sønn og griserøkter

Martin er den av guttene som er mest interessert i gårdsarbeid og dyra. Han har griser om sommeren og er mye med i arbeidet på gården. Nå begynner han i første klasse på videregående og har valgt landbruk.

Geir Bergan

Geir Bergan

Sønn og dreng

Geir går siste året på ungdomsskolen. Det blir derfor mye skolearbeid. Han er flink til å hjelpe til på gården når det trengs og er glad i dyr og flink med dyr.

Ola Bergan

Ola Bergan

Sønn og dreng

Ola er ti år. Han sjekker fjøset hver dag når han kommer hjem fra skolen for å se at alt er i orden. Løses er han mest glad i å leike og ha venner på besøk.

Laffen

Gårdhund og koseklump

Verdens søteste, snilleste hund. Når høsten nærmer seg kribler det nok litt ekstra i den lange kroppen med de korte beina, for å løpe etter rådyr er det beste som finnes.